ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ MSc
OMPT, CMP, ACKERMANN CHIROPRACTOR, Dip. ACCUPUNTURE

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΡΗΣ PT, BSc

Φυσικοθεραπεία, Χειροπρακτική, Manual Therapy, Βελονισμός…

Από το 1992 προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας με συνεχή ενημέρωση και εξειδίκευση με επίκεντρο τον Άνθρωπο. Το physioanaplasis είναι ένα εξειδικευμένο κέντρο Φυσικοθεραπείας για νευρομυοσκελετικά προβλήματα, προσφέροντας λύσεις μέσω του Manual Therapy, της Χειροπρακτικής, του Βιοϊατρικού Βελονισμού και των διαφόρων άλλων τεχνικών που εφαρμόζονται στο Φυσικοθεραπευτήριο μας, με ασφάλεια και σε πλήρη συνεργασία με τον ασθενή.